Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Phì Điền

Phì Điền Lục Ngạn Bắc Giang
mnphidien@gmail.com