Hoạt động : Làm quen với toán

Đề tài: Tách, gộp các nhóm có 8 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách khác nhau.

Chủ đề:  Động vật

Loại tiết: Cung cấp kiến thức mới

Đối tượng: 5-6 tuổi

Thời gian: 30 phút

Ngày soạn: …../…./…..

Ngày dạy:  …../…./…..

Người soạn và dạy: Lý Thị Hồng Nhung

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết tách, gộp một nhóm đồ vật có 8 đối tượng thành 2 phần nhỏ hơn theo các cách khác nhau (1- 7; 6-2;  5- 3; 4 - 4)

- Trẻ đếm và nhận biết được kết quả đếm trong phạm vi 8.

2. Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng tách, gộp nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau; Kỹ năng diễn đạt kết quả tách, gộp 8 đối tượng thành 2 phần (1 và 7; 2 và 6; 5 và 3; 4 và 4)

- Củng cố kỹ năng đếm đến 8.

- Kỹ năng phối hợp theo nhóm khi chơi các trò chơi.

3. Thái độ

- Trẻ có nề nếp thói quen học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn tự tin tham gia các trò chơi.

II. CHUẨN BỊ:

1. Địa điểm: Trong lớp 5 T A2- Trường MN Phì Điền.

2. Đồ dùng của cô:

- 2 hộp quà, lô tô đồ dùng gia đình, 3 bút dạ

- 3 bảng để chơi trò chơi, quân xúc xắc.

- Trang phục anh hề,  8 mặt cười.

- Nhạc về chủ đề”.

- Máy tính, loa, powerpoint bài dạy.

3. Đồ dùng của trẻ

- 42 hộp quà

- Thẻ số từ 1-8

- Mỗi trẻ 8 viên sỏi ; 8 lô tô chiếc bát

III. Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1. Ổn định tổ chức ( 2 phút)

- Cô đóng vai anh hề cầm hai hộp quà to bước vào lớp.

- Anh hề xin chào các em

- Anh hề giới thiệu đại biểu dự.

2. Hoạt động 2: Bài mới ( 27 phút)

1. Phần ôn luyện đếm đến 8, nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 8 và chữ số 8

- Teng teng teng….Các em thấy trên trang phục của anh có bao nhiêu mặt cười?

- Tương ứng với số mấy?

- Anh hề tặng cho mỗi bạn một hộp quà nhỏ. Xin mời tất cả các em cầm hộp quà mình yêu thích về chỗ xếp thành hình tròn.

- Anh mời bạn nào có hộp quà màu xanh lá nhảy ra giữa.

- Các em hãy nhìn xem bao có bao nhiêu hộp quà màu xanh lá ?

- Các em đếm lại giúp anh nào?

- 8 hộp quà tương ứng với số mấy?

- Các em rất giỏi anh thưởng cho các em 8 tiếng vỗ tay

- Anh mời những bạn có hộp quà màu đỏ nhảy vào giữa vòng tròn.

- Các em đoán xem có bao nhiêu hộp quà màu đỏ?

- Chính xác, anh  thưởng cho các em 8 tiếng xắc xô.

- Anh mời những bạn có hộp quà màu vàng nhảy ra giữa.

- Các em thấy có bao nhiêu hộp quà màu vàng?

- Các em rất giỏi. Anh thưởng cho các em 8 hạt dẻ.

- Anh mời các em có hộp quà màu xanh dương bước vào giữa vòng tròn.

- Các em thấy có bao nhiêu hộp quà màu xanh dương? Tương ứng với số mấy?

- Rất chính xác. Anh thưởng cho các em 8 chiếc kẹo.

2. Dạy trẻ tách, gộp trong phạm vi 8

* Cô tách gộp mẫu :

- Trên hình ảnh  màn hình anh có gì đây các em?

- Với hình ảnh những chiếc bát này thì không biết các em sẽ học thêm được điều gì trong toán học?

- Trên đây anh có mấy chiếc bát?

- Với những chiếc bát này anh cùng các em chơi một trò chơi với những chiếc bát nhé.

- Anh tách tặng cho bố anh là 1 chiếc bát. Vậy phần của mẹ sẽ là mấy chiếc bát: 1-7

- Muốn  có số lượng bằng 8 anh phải làm thế nào?

- Sau khi gộp anh cho trẻ đếm.

 

- Anh tách tiếp: 2-6; 3-5; 4-4 tượng tự như trên.

 

- Khái quát lại: Có tất cả là 3 cách tách. Các cách tách tuy khác nhau nhưng đều đem lại kết quả bằng 8 các em ạ.

* Tách, gộp theo ý thích:

- Hộp quà của các em đâu?

- Các em xem trong hộp quà của các em có những gì?

- Có bao nhiêu viên sỏi? Các em đếm số sỏi cho anh nào?

- Với những viên sỏi này xin mời các em hãy tách thành 2 phần theo ý thích của các em.(cô kiểm tra kết quả của trẻ).

 

 

- Các em thật là giỏi tách rất chính xác. Vậy bây giờ anh lại muốn có 8 viên sỏi thì các em phải làm thế nào?

- Mời các em gộp hai phần vào với nhau nào.

- Vừa rồi được tách gộp theo ý thích thì các em có mấy cách tách?

*Tách, gộp theo yêu cầu của anh hề:

- Anh hề đưa ra yêu cầu cho trẻ tách 8 viên sỏi  thành 4 cách ( sau mỗi lần tách anh hề kiểm kết quả và yêu cầu trẻ gộp lại).

 

 

 

 

 

 

 

* Khái quát : Muốn tách 8 đối tượng  ra làm 2 phần sẽ cho ta 4 cách tách . Đó là

( 1-7; 2-6; 3-5; 4-4)

* Tách, gộp theo cặp số.

- Các em hãy nhìn xem trong hộp quà  còn có gì?

 - Bây giờ các em hãy chọn cho mình  thật nhanh cặp số mà anh đã chuẩn bị cho các em. Sau đó các em hãy tách gộp theo cặp số của mình,

- Lần 2 cho trẻ đổi cặp số và tách gộp.

- Anh hề cho trẻ kiểm tra kết quả lẫn nhau.

 

* Trò chơi củng cố

* Trò chơi 1: Quân xúc xắc kỳ diệu:

- Anh hề hướng dẫn trẻ cách chơi và cho trẻ về nhóm để tham gia chơi.

Luật chơi: Nhóm nào không tách được thì nhóm đó  phải nhảy lò cò.

 

 

 

 

*Trò chơi 2: Ai nhanh hơn.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo  3 nhóm.

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoạt động 3: Kết thúc (1 phút)

- Anh vừa cho các em chia 8 đối tượng ra làm 2 phần tất cả có mấy cách chia ?

- Đó là những cách nào ? .

- Anh hề cho trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau” và cất đồ dùng.

 

- Trẻ hưởng ứng dưới nền nhạc

 

- Chúng em chào anh ạ

- Trẻ lắng nghe và vỗ tay.

 

 

 

- Trẻ đếm 1...8 mặt cười ạ.

 

- Tương ứng với số 8 ạ.

- Trẻ lên lấy hộp quà mà trẻ thích và đi  về đội hình hình tròn.

 

- Trẻ có hộp quà màu xanh lá nhảy ra giữa.

- Trẻ đếm số hộp quà (tất cả là 8 hộp quà màu xanh lá )

- 8 hộp quà tương ứng với số 8 ạ. Trẻ tìm số 8 và giơ lên.

- Trẻ đếm 8 tiếng.

 

- Trẻ có hộp quà màu đỏ nhảy ra giữa vòng tròn.

- 8 hộp quà ạ

- Trẻ đếm và nói kết quả đếm

- Trẻ đếm 8 tiếng xắc xô.

 

- Trẻ có hộp quà màu vàng nhảy  ra giữa vòng tròn.

- Có 8 hộp quà màu vàng ạ.

 

- Trẻ vỗ tay

 

- Trẻ có hộp quà màu xanh dương bước lên phía trước.

- Có 8 ạ. Tương ứng với số 8.

 

- Trẻ đếm 8 chiếc kẹo.

 

 

 

- Những chiếc bát ạ.

 

- Trẻ trả lời theo hiểu biết.

 

 

- Anh có 8 chiếc bát. Trẻ đếm

- Vâng ạ

 

- Mẹ sẽ được 7 chiếc bát.

 

- Gộp 2 phần vào với nhau ạ

 

- Trẻ đếm và có tất cả là 8 chiếc bát.

 

- Trẻ quan sát các cách tách, gộp

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Hộp quà đây ạ

- Có thẻ số và những viên sỏi.

 

 

- Trẻ đếm, tất cả có 7 sỏi.

 

- Trẻ tách 1 phần là 1, 1 phần là 7. Có trẻ tách 1 phần là 2, 1 phần là 6 , 1 phần 3, 1 phần là 5, 1 phần là 4 và 1 phần cũng là 4 qua trò chơi : Tập tầm vông.

- Phải gộp hai phần vào với nhau.

 

 

- Trẻ gộp và nói kết quả sau khi gộp đều bằng 8.

- Có 4 cách tách: 1-7; 2-6 ; 3-5; 4-4.

 

 

- Trẻ tách 1 phần là 1, 1 phần là 7 và gộp lại.

- Trẻ tách 1 phần là 2 , 1 phần là 6 và gộp lại

- Tách 1 phần là 3, phần còn lại là 5 và gộp lại

- Trẻ tách 1 phần là 4 và 1 phần là 4 và gộp lại.

- Trẻ nêu kết quả sau mỗi lần tách gộp.

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Có các thẻ số, có lô tô cái bát  ạ.

 

- Trẻ chọn cặp số của mình và tách gộp, nêu kết quả sau mỗi lần tách gộp.

 

- Trẻ đổi cặp số và tách gộp.

- Trẻ tự kiểm tra kết quả của bạn.

 

 

 

- Trên mặt của quân xúc xắc đều có số lượng 8 đồ dùng gia đình và được chia thành 2 nhóm khác nhau, khi anh  xoay quân xúc xắc, mặt trên của quân xúc xắc có cách chia như thế nào thì các đội hãy nhanh chóng phân nhóm số lượng của đội mình theo đúng yêu cầu của quân xúc xắc.

 

- 3 đội phân chia các nhóm đồ dùng trong gia đình thành 2 nhóm bằng các cách chia vừa học và viết chữ số tương ứng. trong thời gian 3 phút, đội nào tạo được nhiều nhóm và đúng theo yêu cầu thì sẽ giành chiến thắng.

- Trẻ chơi theo yêu cầu.

 

- Trẻ trả lời có 4 cách chia

 

- ( 1-7; 2-6; 3-5; 4-4)

 

- Trẻ hát và cất đồ dùng .

 

 

 

 

                                  

NGƯỜI SOẠN

 

 

Lý Thị Hồng Nhung