Hoạt động:  Làm Quen Với Toán

Đề tài: Tách  gộp 1 nhóm 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn

Chủ đề: Nghề Nghiệp

Loại tiết: Cung cấp kiến thức mới

Đối tượng:  Trẻ mẫu giáo  4-5 tuổi

Thời gian: 25-30 phút

 

I. Mục đích Yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết tách gộp1 nhóm  5 đối tượng thành 2 phần theo các cách tách gộp khác nhau ( 1- 4: 3-2)

- Trẻ nhận biết được kết quả .

2. Kỹ năng

- Rèn luyện cho trẻ có kĩ năng tách, gộp.

- kĩ năng phân biệt và đếm trong phạm vi 5.

3. Thái độ

- Trẻ có nề nếp thói quen học tập tích cực tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn tự tin tham gia các trò chơi.

II. CHUẨN BỊ:

1. Địa điểm: Trong lớp

2. Đồ dùng của cô:

-  hộp quà

- Trang phục gọn gàng

3. Đồ dùng của trẻ

- 20 hộp quà

- Mỗi trẻ 5 hạt đỗ

 

III. Tiến hành

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1. Ổn định tổ chức

- Chào mừng các bạn đến với hoạt động toán ngày hôm nay?

- Gt đại biểu tham dự hoạt động.

- Đến với hoạt động ngày hôm nay, Bác nông dân tặng cho mỗi bạn một hộp quà nhỏ. Xin mời các con cầm hộp quà về chỗ xếp thành hình tròn.

 

2. Hoạt động 2: Bài mới

a. Phần ôn luyện số 5

 - Cô mời bạn nào có hộp quà màu xanh nhảy ra giữa.

- Các con hãy nhìn xem bao có bao nhiêu hộp quà màu xanh?

- Các con rất giỏi cô thưởng cho các bạn 5 tiếng vỗ tay thật to nào?

- Cô mời những bạn có hộp quà màu đỏ nhảy vào giữa vòng tròn.

- Các em đoán xem có bao nhiêu hộp quà màu đỏ?

 

- Vậy cô mời các bạn có hộp quà màu vàng nào?

 

- Cuối cùng mời các bạn hộp quà xanh nước biển nào?

 - Các bạn đoán xem có bao nhiêu hộp quà?

 

b. Dạy trẻ tách gộp trong phạm vi 5

* Cô tách gộp mẫu:

- Cô cũng được tặng một giỏ quà chúng mình cùng xem trong đó có gì?

- Chúng mình cùng kiểm tra cùng cô xem có bao nhiêu hạt gấc nhé?

- Bây giờ cô muốn chia số hạt gấc này ra thành 2 phần chúng mình cùng xem có bao nhiêu cách chia nhé?

- Cô chia một phần có 4 thì  phần còn lại của cô  có mấy?

- Muốn cho số lượng bằng 5 cô phải làm thế nào?

- Sau khi gộp cô cho trẻ đếm .

- Vậy 4 thêm 1 là mấy?

- Cách 2: cô chia (3-2)

- Cô chia một phần có 3 thì phần còn lại có mấy hạt gấc?

- Vậy số lượng trước khi tách và sau khi gộp thì số lượng như thế nào?

 

- Vậy có mấy cách chia?

- Cô khái quát: có tất cả 2 cách tách, các cách tách tuy khác nhau nhưng đều mang lại kết quả là bằng 5

* Dạy trẻ chia.

+Tách gộp theo ý thích :

- Hộp quà của các con đâu?

- Các con xem trong hộp quà của các con có những gì?

- Có bao nhiêu hạt gấc? Các com đếm số hạt gấc cho cô nào?

- Với những hạt gấc này xin mời các con hãy tách theo ý thích của các em.(cô kiểm tra kết quả của trẻ)

 

- Các con thật là giỏi tách rất chính xác. Vậy bây giờ cô lại muốn có 5 hạt gấc thì các con phải làm thế nào?

- Mời các con gộp hai phần vào với nhau nào.

 

- Vừa rồi các con được tách gộp theo ý thích thì các con có mấy cách tách?

*Tách gộp theo yêu cầu của cô:

- Cho trẻ tách 1 phần là 4, 1 phần là 1 và gộp lại.

- Cho trẻ tách 1 phần là 3 , 1 phần là 2 và gộp lại

* Cô chính xác hóa : Muốn tách 5 hạt gấc ra làm 2 phần sẽ cho ta 2 cách tách . Đó là

( 4-1; 3-2; )

* Tách gộp theo cặp số.

- Các con hãy nhìn xem trong rổ còn có gì?

 - Bây giờ các con  hãy chọn cho mình  thật nhanh cặp số mà các con yêu thích. Sau đó các con tách theo cặp số của mình,

 

- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả lẫn nhau.

 

 c. Trò chơi củng cố

* Trò chơi tập tầm vông

- Cô cho trẻ quay mặt vào nhau và chơi.

 

 

 

*Trò chơi: Thi ai nhanh

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi và cho trẻ về nhóm để tham gia chơi.

Luật chơi: Nhóm nào không tách được thì nhóm đó  phải nhảy lò cò.

(Cô kiểm tra kết quả chơi của trẻ)

 

* Trò chơi: Vòng quay kỳ diệu

- cô hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi.

(Cô kiểm tra kết quả chơi của trẻ)

 

 

 

3. Hoạt động 3: Kết thúc

- Củng cố lại hoạt động

- Cho trẻ nhẹ nhàng ra ngoài

                                                 

 

- Trẻ vỗ tay.

 

- Chúng con  chào các cô ạ.

 

- Trẻ lên lấy hộp quà mà trẻ thích.

- Trẻ về đội hình hình tròn

 

 

- Trẻ có hộp quà màu xanh nhảy ra giữa.

- Có 5 hộp quà ạ

 

- Trẻ đếm 5 tiếng vỗ tay.

 

- Trẻ có hộp quà màu đỏ nhảy vào vòng tròn

- trẻ đếm số bạn hộp quà màu đỏ , có 5 hộp màu đỏ ạ

- Trẻ đếm số hộp quà(tất cả là 5 hộp quà)

- trẻ có hộp màu xanh nước biển bước nên trước.

- Có 5 màu ạ.

 

 

 

- Những hạt gấc ạ

 

- Trẻ đếm 1 2 3 4 5=>5 trẻ đếm tất cả là 5 ạ

 

- Trẻ quan sát cô thực hiện

 

- phần còn lại có 1 ạ

- Gộp 2 phần lại với nhau .

- Trẻ đếm số hạt gấc

- 4 thêm 1 là 5 ạ

- Quan sát cô thực hiện.

 

- Có 2 hạt gấc ạ

 

- Có số lượng không thay đổi ạ

 

- Có 2 cách chia (4-1; 3-2)

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Hộp quà đây ạ

- Có thẻ số, có hạt đỗ, hạt gấc

 

- Trẻ đếm, tất cả có 5 hạt gấc.

 

- Trẻ tách 1 phần là 4, 1 phần là 1. Có trẻ tách 1 phần có 3, 1 phần là 2.

- Phải gộp hai phần vào với nhau.

 

- Trẻ gộp và nói kết quả sau khi gộp đều bằng 5.

- Có 2 cách tách: 4-1; 3-2;

 

 

- Trẻ thực hiện các cách tách và gộp theo yêu cầu của cô.

- Trẻ nêu kết quả sau mỗi lần tách gộp.

 

 

- Có các số ạ.

- Trẻ chọn cặp số yêu thích và tách gộp, nêu kết quả sau mỗi lần tách gộp.

 

- Trẻ kiểm tra kết quả cho nhau.

 

 

- 2 trẻ quay mặt vào nhau chơi tập tầm vông đoán mỗi tay có mấy, tay này có mấy, tay kia còn lại mấy hạt

 

- Trẻ về 4 nhóm và tham gia trò chơi.các bạn trong nhóm tách hộp quà theo các cách mà trẻ yêu thích sau một thời gian nhất định, nhóm nào tách được nhiều cách hơn thì nhóm đó chiến thắng.(chơi 2 lần)

 

- Trẻ đi thành vòng tròn đọc lời vè kết thúc, nhóm chia các bạn trong nhóm bằng nhiều cách thì nhóm đó chiến thắng

(chơi 2 lần)

 

- Trẻ nhẹ nhàng ra ngoài